Skarabé Mynt & Guld AB

Medlem av Sveriges mynthandlares förening

Skarabé Mynt & Guld AB grundades av Gunnar Bengtsson i samband med att butiken i Antikhallarna slog upp sina dörrar 1996. Gunnar har mångåriga erfarenheter inom numismatik och artefakter (föremål från bl.a. antiken).

Företaget riktade in sig på föremål från antiken och myntförsäljning. Butiken var känd som den lilla ”Röda butiken” mitt på bottenplan. Under åren föll det sig naturligt att inriktningen skiftade över till handel med bl.a. guld och silver, men de antika föremålen har fortfarande en stor plats i vårt intresseområde..

Om oss

I samband med butiksbytet och större lokaler i Antikhallarna i januari 2012 utökades verksamheten och Thomas Hernqvist började arbeta i rörelsen. Thomas drev några år tidigare en butik med inriktning på klockor, mynt och antikviteter inne i Antikhallarna. Författare av bl.a. numismatisk litteratur och artiklar.

Idag inriktas verksamheten på inköp och försäljning av guld, silver, mynt, klockor, samt föremål från antiken.

Varmt välkomna
Gunnar Bengtsson och Thomas Hernqvist

Gunnar Bengtsson & Thomas Hernqvist