Skarabé Mynt & Guld AB

    

Drottninggatan 10

411 14 Göteborg

Ingång 30 meter från

V. Hamngatan

I trapphuset går ni in på

bottenvåningen.

I cafélokalen hittar ni

vår butik.

Öppettider

måndag-fredag 10.00 - 17.00

För lördagar ring för information.

Vi är ofta här både före och

efter ordinarie öppettider.

Vill ni träffa oss innan klockan

10.00 så kan ni ringa och boka

tid.

tel 031-135088

0700-945317

BG: 5036-5303

     Uppdaterat 20131206

Skarabé Mynt & Guld AB

Medlem av Sveriges Mynthandlares Förening

Skarabé Mynt & Guld AB grundades av Gunnar Bengtsson i samband med att butiken i Antikhallarna slog upp sina dörrar 1996.

Gunnar har mångåriga erfarenheter inom numismatik och artefakter (föremål från bl.a. antiken).

Företaget riktade in sig på föremål från antiken och myntförsäljning. Butiken var känd som den lilla ”Röda butiken” mitt på bottenplan. Under åren föll det sig naturligt att inriktningen skiftade över till handel med bl.a. guld och silver, men de antika föremålen har fortfarande en stor plats i vårt intresseområde.

I samband med butiksbytet och större lokaler i Antikhallarna i januari 2012 utökades verksamheten och Thomas Hernqvist började arbeta i rörelsen. Thomas drev några år tidigare en butik med inriktning på klockor, mynt och antikviteter inne i Antikhallarna. Författare av bl.a. numismatisk litteratur och artiklar.

Idag inriktas verksamheten på inköp och försäljning av guld, silver, mynt, klockor, samt föremål från antiken.

Varmt välkomna

Gunnar Bengtsson och Thomas Hernqvist    

Telefon: 031-135088     Epost: skarabe@telia.com

skarabe.eu © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use